Servei de menjador 2015-16

 

EDUCACIÓ INFANTIL I

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

QUOTES

 

MENJADOR

 

12.30 a 15.00h

Fix: 6,50€/dia

Fix discontinu: 7€/dia

Esporàdic: 7,50€/dia