Servei d'acollida

 

EDUCACIÓ INFANTIL I

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

QUOTES 2015-16

ACOLLIDA MATINAL

7.45 a 9.00h

Diari: 38,50€/mes

Esporàdic: 5,10€

ACOLLIDA DE MIGDIA

12.30 a 13.00h

   Diari: 16,30€/mes

   Esporàdic: 4,10€