SEP

Què és el SEP?

كيف تربح المال من المنزل El Suport Escolar Personalitzat és un recurs de millora que s'emmarca en el conjunt d'actuacions que el Departament d'Ensenyament impulsa per a l'assoliment de l'èxit escolar de tots els alumnes, amb la finalitat de contribuir a donar resposta a les necessitats individuals d'aprenentatge de cada nen i de cada nena.

http://zenaxy.com/master/8880 Mitjançant una proposta pedagògica referida a aspectes organitzatius i metodològics s'ofereix un suport individual o en petit grup a aquells alumnes que el necessiten. Aquest reforç ha d'aconseguir que tots els alumnes desenvolupin al màxim els seus aprenentatges bàsics i formatius.

forex prediction software És un reforç flexible, temporal i preventiu que vol atendre els diversos ritmes d'aprenentatge dels alumnes.

Qui rebrà el SEP?

En l’actualitat, a l’escola reben el SEP els alumnes que cursen Cicle Inicial de l'Educació Primària, amb la finalitat de reforçar el procés d'aprenentatge de la lectura, l'escriptura i aquells aspectes claus del seu aprenentatge.

L’horari no lectiu d’aquest suport és de 8’15 a 9h per tal d’afavorir la màxima normalitat del nen/a en el seu temps de migdia i en les propostes d’activitats extraescolars de tarda.