Plenaris

Durant el curs escolar l'escola convoca un o dos plenaris anuals, és a dir, convoquem una reunió oberta a tots els membres de la comunitat educativa: famílies, mestres i voluntariat. En aquestes sessions plenàries prenem decisions importants per a l'escola.

El primer Plenari serveix perquè les comissions informin dels seus objectius anuals i del seu pla de treball. Es comparteixen els dubtes i neguits i es coordinen les diferents accions que es portaran a terme. En el darrer Plenari de curs, cada comissió passa comptes de les tasques realitzades i fa noves propostes cara el curs vinent.