Descoberta
i relació amb
entitats del poble

L’escola sempre està oberta a participar, conèixer i relacionar-nos amb entitats del poble per tal d’afavorir l’aprenentatge dels nens i nenes i facilitar que els alumnes s’integrin en el seu entorn més proper. Des de l’escola també potenciem les sortides pel poble i per l’entorn que ens envolta per aprofitar els recursos que tenim més a l’abast. Segons els temes que es tracten a les aules, ens posem en contacte amb empreses o persones del poble per aprofundir en els continguts treballats.

Tots els nens i nenes de l’escola fan una sortida trimestral en autobús per reforçar els aprenentatges d’aula. De P5 a sisè d’Educació Primària també anem de colònies amb les seves respectives tutores i mestres del cicle. Per això, algunes activitats que fem són:

  • Realització de programes a Ràdio Caldes a càrrec dels alumnes de sisè
  • Realització d’activitats conjuntes amb els Castellers, Diables, la Residència Sta. Susanna...
  • Sortides diverses: sortida a la riera de Caldes, visita al mercat setmanal dels dimarts, visita a la Biblioteca municipal, visita al Museu Thermàlia, a l’Ajuntament, etc.
  • Activitats de teatre de l’Associació Cultural
  • Educació Viària...