Projectes d'aula

on fait des rencontres magnifiques De P3 a sisè els alumnes desenvolupen diferents projectes d’aula al llarg del curs. El treball per projectes és una metodologia que ajuda als nens i les nenes a pensar per ells mateixos, a investigar, a buscar respostes a les preguntes que es fan. Els dóna l’oportunitat d’escollir què volen treballar, que els interessa i això fa que tot el que aprenen tingui un significat per a ells, aconseguint que la motivació sigui molt gran en cada aprenentatge. Els infants troben els projectes com un repte, perquè ells formen part de manera activa durant tot el procés de planificació i de construcció.