Educació Primària

Àmbit de llengües

Des de l’escola treballem per donar als nens i nenes la formació en la dimensió comunicativa de la llengua, la literària i la plurilingüe i intercultural. És a dir, fem activitats per parlar i conversar, escoltar, llegir i comprendre, activitats d’escriptura, etc. La llengua catalana és la llengua vehicular de l’aprenentatge i fem classes de castellà a tots els cursos d’Educació Primària i d’anglès des de P4 a sisè.

Us fem un petit llistat d’algunes activitats:

  • Conferències
  • Apadrinament lector
  • Dramatitzacions i teatre

Coneixement del Medi Natural, Social i Cultural

Aquesta àrea té com a finalitat proporcionar a l’alumnat els coneixements i les eines per ubicar-se en l’entorn on viu, per aprendre a habitar-lo, a respectar-lo i a millorar-lo.

Educació Artística

Aquesta àrea pretén desenvolupar en les nenes i els nens la percepció i l’expressió estètica amb l’objectiu que adquireixin una formació que els permeti comprendre els móns artístics i culturals . A l’escola fem:

  • Treball de plàstica a partir d’autors
  • Sessions de música setmanals
  • Participació a Cantània a càrrec dels alumnes de cicle superior

Matemàtiques

Les matemàtiques són un instrument de coneixement i anàlisi de la realitat i al mateix temps constitueixen un conjunt de sabers d’un gran valor cultural, el coneixement dels quals ha d’ajudar a totes les persones a raonar, de manera crítica sobre les diferents realitats i problemàtiques del món actual.

Educació per a la ciutadania

Educar per al desenvolupament personal i la ciutadania és afavorir que els nens i nenes puguin viure plenament i desenvolupar-se en el sí de la comunitat, adoptant estratègies per viure en un món complex, canviant i ple d’incertesa i desenvolupant actituds de responsabilitat i compromís. Les assemblees d’aula que fem a l’escola en són un exemple.

Educació Física

En aquesta àrea treballem l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al desenvolupament integral de la persona i la millora de la seva qualitat de vida.