Consell d'infants

Els alumnes de cinquè i sisè d'Educació Primària participen en el Consell d’Infants on es reuneixen amb altres representants d’alumnes de totes les escoles del nostre municipi. Allà debaten i acorden anualment temes d’interès per a la població infantil del poble.