Educació infantil

Comunicació i llenguatges

En aquesta àrea els nens i nenes experimentaran els diferents usos i funcions dels diferents llenguatges: musical, verbal, plàstic... Algunes de les activitats que fem són:

 • Hora del Conte
 • Treball de plàstica a partir del coneixement dels autors
 • Sessió de música setmanal
 • Conferències a P5

Descoberta d’un mateix i dels altres

Des d’aquí promovem la relació i exploració del joc descobrint i desenvolupant possibilitats emocionals, sensorials, d’acció, d’expressió... referides a les emocions, al moviment, els sentiments i els hàbits. Algunes activitats que fem són:

 • Activitats d’Educació Emocional
 • Sessions de psicomotricitat en grup partit
 • Sessions de natació setmanals a P5

Descoberta de l’entorn

Aquesta àrea ajuda als infants a trobar explicacions sobre els objectes i les situacions que els interessen o els preocupen en cada moment . La matemàtica esdevé una eina per conèixer l’entorn: quantificant, mesurant, localitzant..

A l’escola fem:

 • Sortides a l’entorn proper
 • Treball de l’hort escolar

Metodologia

Tal com ens marquen les directrius del Departament d’Ensenyament en aquesta etapa educativa els infants aprenen de manera globalitzada. Fem:

 • Aules organitzades per racons
 • Projectes d’aula
 • Activitat setmanal d’Ambients on infants de P3, P4 i P5 aprenen conjuntament.