Socialització
de llibres de text

Aquest projecte implica que tots els llibres de text que tenim a l’escola on els alumnes no escriuen es van reutilitzant any rere any de manera que les famílies no els han de comprar a inici de curs.