Pla català
de l'esport

Amb el Pla Català de l'Esport, PCEE, impulsem la pràctica esportiva a l'escola fora de l'horari lectiu. Oferim als alumnes la possibilitat de fer activitats extraescolars atractives i engrescadores a partir de les 16'30h.

Creiem que és molt important facilitar l'accés a la pràctica d'activitats físiques en la vessant lúdica, formativa, de valors i de salut; cercant la participació per damunt la competitivitat.