PILE

Des del curs 2012 hem rebut l'ajuda del Departament d'Ensenyament per tal d'impulsar l'anglès a l'escola. El projecte PILE, pla integral de llengües estrangeres, pretén ampliar el contacte de la llengua anglesa oferint més hores lectives a l'alumnat en anglès, fora d'hores lingüístiques.

We've got Arts and Crafts in English which is great fun! We love it!!!