Altres projectes d'escola

http://sumarplant.ro/franciye/3535 Des de l'escola El Calderí impulsem diferents  projectes per tal d'afavorir l'aprenentatge dels nostres alumnes.